PsychoMotorische Therapie

Informatie voor cliŽnten


Wat is psychomotorische therapie?

Psychomotorische therapie is een vorm van therapie gericht op psychische, psychosociale en/of psychosomatische problemen. Binnen een psychomotorische therapie wordt samen met u gekeken hoe u met uzelf en met uw omgeving omgaat. Er wordt gekeken naar uw gedrag, uw gevoelens en uw gedachten. De psychomotorische therapie biedt een veilige plek om uw gevoelens en gedachten te onderzoeken, nieuwe ervaringen op te doen en te experimenteren met ander gedrag. Er wordt een relatie gelegd tussen datgene wat u ervaart in de psychomotorische therapie en uw dagelijks leven. Zonodig wordt ook een relatie gelegd met uw vroegere ervaringen.

Wat is de werkwijze van psychomotorische therapie?

Binnen psychomotorische therapie wordt gepraat, maar vooral gedaan. De dingen die gedaan worden liggen onder andere op het gebied van beweging en lichaamservaring.
Bij beweging kan gedacht worden aan spel en aan sportieve activiteiten. Een doel hierbij kan het opdoen van nieuwe leerervaringen zijn. Wanneer u bijvoorbeeld in uw dagelijks leven moeite heeft om aan anderen duidelijk te maken wat u wilt of om uw mening te geven, dan kunt u hiermee binnen een spelvorm op een veilige manier experimenteren en oefenen.
Bij lichaamservaring wordt uitgegaan van de ervaring en beleving van het eigen lichaam. De signalen van uw lichaam kunnen u meer duidelijkheid geven over uzelf, over uw gedachten en gevoelens. Herkenning van deze gedachten en gevoelens in relatie tot uw dagelijks leven, en eventueel uw verleden, kunnen leiden tot positieve veranderingen. Wanneer u er bijvoorbeeld moeite mee heeft om uw grenzen te bewaken, kunt u binnen een oefening uw lichamelijke signalen leren herkennen die optreden wanneer uw grens is bereikt. Ook kunt u uw gedachten en gevoelens gaan ervaren die te maken hebben met het al dan niet bewaken van die grens.

Naast bovengenoemde werkwijzen kan gewerkt worden met lichaamsbewustwordingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen.
Een belangrijke werkwijze is verder de symbolische werkwijze (waaronder Pesso-vormen). Wanneer u bijvoorbeeld voor een beslissing staat waar u niet uit komt of wanneer u niet weet in welke richting u verder wilt met uw leven, dan kunnen de verschillende aspecten die een rol spelen bij uw keuze door middel van symbolen zichtbaar gemaakt worden. U kunt dan ervaren wat uw gedachten en gevoelens zijn in relatie tot die verschillende aspecten en zo meer duidelijkheid krijgen.

Voor wie is psychomotorische therapie bedoeld?

Psychomotorische therapie is bedoeld voor mensen met psychische, psychosociale en/of psychosomatische problemen. U kunt daarbij onder anderen denken aan mensen die last hebben van spanningen, angst, somberheid, veelvuldig piekeren, zich onzeker of waardeloos voelen, moeite met sociale contacten hebben, moeite met lichamelijk contact hebben, geen nee kunnen zeggen of negatief over zichzelf of over hun lichaam denken. Ook wanneer u merkt dat alleen praten over uw problemen niet werkt of wanneer het verstandelijk benaderen van problemen geen oplossing biedt, kan psychomotorische therapie iets voor u zijn.
Adem- en ontspanningstherapie is daarnaast bijzonder geschikt voor mensen die last hebben van hyperventilatie en fobische klachten.
Symbolische werkwijzen zijn onder anderen geschikt voor mensen die psychische problemen hebben die te maken hebben met hun levensgeschiedenis en met trauma's.

Wat zijn de praktische weetjes?

Voorafgaand aan de therapie vindt er een intakegesprek plaats. Hierin wordt gekeken of het klikt tussen ons en wat de doelen van de therapie zijn. U maakt kennis met de werkwijze en we kijken welke insteek het beste bij u past. Het intakegesprek is gratis. Besluit u daarna te starten met psychomotorische therapie dan betaalt u euro 55,- per uur. Enkele ziektekostenverzekeraars vergoeden psychomotorische therapie indien u aanvullend verzekerd bent, informeert u bij uw verzekeraar.
Samen met u wordt de frequentie en de tijdsduur bepaald. Gemiddeld is een tijdsduur van 4 tot 8 maanden vereist. Afhankelijk van de aard van de problematiek en de aangewezen werkwijze kan dit meer of minder zijn.
Psychomotorische therapie binnen de Praktijk voor PsychoMotorische Therapie vindt meestal plaats in de vorm van individuele therapie en echtpaartherapie.

Wie is de psychomotorisch therapeut?

De psychomotorisch therapeut is Iriah van Wijk. Ze heeft de studie Bewegingswetenschappen richting Psychomotorische therapie gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen en daarna de post-academische Voortgezette Opleiding Psychomotorische therapie (VO-PMT) te Amsterdam. Verder heeft ze o.a. een opleiding ademtherapie en 2 jaar Pesso-leertherapie gedaan. Ze is senior-lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie.
Iriah van Wijk heeft vanaf 1981 gedurende 14 jaar een eigen praktijk gehad elders in het land. Vanaf 1995 werkt ze voor diverse instellingen in het zuiden van het land en sinds 2000 is ze weer een zelfstandige praktijk gestart. Iriah van Wijk is daarnaast hoofdredacteur en webmaster van de Psychomotorische therapie Info Site: www.pmtinfosite.nl

Meer weten of aanmelden?

Dat kan bij Iriah van Wijk,
E-mail:
Internet: www.PsychoMotorischeTherapie.nl

Naar beginpagina